พิมพ์
PDF


ชุดปลูก Hydroponics Kit(NFT)
ขนาด 1 เมตร

หลักการของระบบ NFT
อ่านรายละเอียด
ชุดปลูก hydroponics_kits_nft 2 m.
ชุดปลูก Hydroponics Kit(NFT)
ขนาด 2 เมตร

หลักการของระบบ NFT
อ่านรายละเอียด
ชุดปลูก hydroponics_kits_nft 3 m.
ชุดปลูก Hydroponics Kit(NFT)
ขนาด 3 เมตร

หลักการของระบบ NFT
อ่านรายละเอียด

ชุดปลูก Hydroponics Kit(NFT)
ขนาด 1 เมตร


หลักการของระบบ NFT

อ่านรายละเอียด

ชุดปลูกระบบ DFT
(Deep Flow Technique)


หลักการของระบบ DFT

อ่านรายละเอียด

ชุดปลูกระบบน้ำหยด
Substrate Drip Irrigation System
(Drip&Creep)

หลักการของระบบ
Drip&Creep

อ่านรายละเอียด

ชุดปลูกระบบไม้เลื้อย DRF
(Dynamic Root Floating Technique)
(Creep in Box)

หลักการของระบบ DRF
อ่านรายละเอียด

ชุดปลูกระบบ
Flood & Drain Technique
(Ebb & Flow)


หลักการของระบบ (Ebb & Flow)
อ่านรายละเอียด

ชุดเพาะสำหรับ ผักสลัดเบบี้ลีฟ
(Hydroponics Starter Kit)อ่านรายละเอียด

ผักไฮโดรโปนิกส์,ไฮโดรโปรนิกส์, ผักสลัด, ผักปลอดสารพิษ, การปลูกพืชไร้ดิน, การปลูกพืชไม่ใช้ดิน

บริษัทในเครือ

ผักไฮโดรโปนิกส์ ผักสลัด ผักปลอดสาพิษ

การ์เด้น
เซ็นเตอร์

Super Fresh