วัสดูปลูก Growing media
Perlite เพอร์ไลท์เป็นวัสดุธรรมชาติที่เกิดจากการสลายตัวของหินภูเขาไฟที่ผ่าน กระบวนการด้านความร้อนด้วยอุณหภูมิที่สูง มีความสามารถในการอุ้มน้ำและระบายอากาศได้ดี Vermiculite เวอร์มิคูไลท์เป็นแร่ในกลุ่ม alumino-silicate ชนิดหนึ่ง มีลักษณะเป็นแผ่นบาง ๆ คล้ายเกล็ดปลา ซ้อนกันหลาย ๆ ชั้นมี ความสามารถในการอุ้มน้ำและระบายอากาศได้ดี Mixedmedia เป็นการผสมระหว่าง Perlite + Vermiculite เข้าด้วยกันเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานดียิ่งขึ้น


เพอร์ไลท์
Perlite


เวอร์มิคูไลท์
Vermiculite


วัสดุปลูกผสม 100 ถ้วยปลูก
Mixed Media


เพอร์ไลท์ 100 ลิตร
Perlite 100 liter

เวอร์มิคูไลท์ 100 ลิตร
Vermiculite 100 liter

ฟองน้ำ
Growing Sponge

ร๊อควูล
Rock Wool

 

ผักไฮโดรโปนิกส์,ไฮโดรโปรนิกส์, ผักสลัด, ผักปลอดสารพิษ, การปลูกพืชไร้ดิน, การปลูกพืชไม่ใช้ดิน

บริษัทในเครือ

ผักไฮโดรโปนิกส์ ผักสลัด ผักปลอดสาพิษ

การ์เด้น
เซ็นเตอร์

Super Fresh