อุปกรณ์รางปลูก

Growing Channel (Gully) รางปลูกสีขาว/สีเขียว
รางปลูกสีขาว/สีเขียว
Growing Channel (Gully)

รางปลูกสีขาว/สีเขียว Growing Channel (Gully)
รางรวมน้ำ
Collecting Channel Set

Growing Channel End Cap ฝาปิดรางปลูกสีขาว/สีเขียว
ฝาปิดรางปลูกสีขาว/สีเขียว
Growing Channel End Cap

Growing Channel Coupler ข้อต่อรางปลูกสีเขียว
ข้อต่อรางปลูกสีเขียว
Growing Channel Coupler

3 Way Joint ข้อต่อ 3 ทาง
ข้อต่อ 3 ทาง
3 Way Joint

4 Way Joint ข้อต่อ 4 ทาง
ข้อต่อ 4 ทาง
4 Way Joint
Locking Clip (For Shading) คลิบล๊อคท่อ
คลิบล๊อคท่อ
Locking Clip (For Shading)
Locking Clip (For Insect net) คลิบล๊อคมุ้ง
คลิบล๊อคมุ้ง
Locking Clip (For Insect net)

ผักไฮโดรโปนิกส์,ไฮโดรโปรนิกส์, ผักสลัด, ผักปลอดสารพิษ, การปลูกพืชไร้ดิน, การปลูกพืชไม่ใช้ดิน

บริษัทในเครือ

ผักไฮโดรโปนิกส์ ผักสลัด ผักปลอดสาพิษ

การ์เด้น
เซ็นเตอร์

Super Fresh