น้ำยาสำหรับปรับค่าน้ำให้มีสภาพความเป็นกรด-ด่าง ให้เหมาะสมตามชนิดพืชที่ปลูก โดยเติมเพียงเล็กน้อยก็สามารถทำให้ค่า pH ของน้ำเปลี่ยนได้ตามต้องการ


pH Up
ขนาด 500 ,1,000,5,000 ml.


pH Down
ขนาด 500 ,1,000,5,000 ml.


ผักไฮโดรโปนิกส์,ไฮโดรโปรนิกส์, ผักสลัด, ผักปลอดสารพิษ, การปลูกพืชไร้ดิน, การปลูกพืชไม่ใช้ดิน

บริษัทในเครือ

ผักไฮโดรโปนิกส์ ผักสลัด ผักปลอดสาพิษ

การ์เด้น
เซ็นเตอร์

Super Fresh