พิมพ์
PDF


คะน้า
kale


กวางตุ้งดอก
Cantonese


กวางตุ้งฮ่องเต้
Cantonese Emperor


คื่นช่าย
Celery


ผักบุ้งจีน
Chainese Cabbage

ผักชี
Coriander


มะระ
Gourd


ผักกาดขาว
Lettuce